team thumb

Vodstvo

Andrej Gadžijev, dr. med.
Direktor

Andrej Gadžijev je specialist kirurg travmatolog z dolgoletnimi izkušnjami s področja donorske medicine. Leta 2000 je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2009 s pohvalo opravil specializacijo iz travmatologije. Kot specialist travmatolog se je zaposlil v UKC Ljubljana, kjer je od leta 2010 do 2017 vodil Oddelek za intenzivno nego na Kliničnem oddelku za travmatologijo na Zaloški 2. V pričetku leta 2022 je bil imenovan za direktorja Zavoda Republike Slovenije Slovenija-transplant, še vedno pa v omejenem obsegu dela kot specialist travmatolog na Kliničnem oddelku za travmatologijo UKC Ljubljana, kjer je vključen v ambulantno delo in zagotavljanje NZV.

Leta 2002 se je še pred začetkom specializacije iz travmatologije pridružil ekipi centralnih transplantacijskih koordinatorjev pod okriljem Slovenija-transplanta, v tej vlogi pa je poleg rednega dela na travmatološki kliniki vztrajal do leta 2013, ko je prevzel vlogo konzultanta in bil kasneje v skladu z direktivo 2010/53/EU imenovan za odgovornega zdravnika za donorsko dejavnost v Republiki Sloveniji, skupaj s tedanjo direktorico zavoda, prim. Danico Avsec. Že leta 2010 je opravil mednarodni izpit za transplantacijskega koordinatorja (CETC) pri Evropski zvezi zdravnikov specialistov (UEMS), ki je pogoj za omenjeno pooblastilo. V tej vlogi je odgovoren za izvajanje medicinske ocene primernosti umrlega darovalca, ocenjevanje odvzema organov s stališča kakovosti in varnosti, nadzor nad neželenimi stranskimi dogodki in reakcijami, uvajanje oseb v posamezne postopke preskrbe z organi, svetovanje in nadzor nad delovanjem donorskih in transplantacijskih centrov ter za medosebno komunikacijo in komunikacijo s svojci umrlih darovalcev. Leta 2012 je v Slovenija-transplantu prevzel vodenje projekta za zagotavljanje kakovosti in varnosti v sklopu darovanja organov in tkiv (QAP) in s tem postal glavni revizor donorske dejavnosti v celotni nacionalni donorski mreži, ki jo sestavlja 11 donorskih bolnišnic.

Je član številnih slovenskih in mednarodnih strokovnih združenj. V okviru mednarodne fundacije Eurotransplant, v katero je Slovenija vključena od leta 2000, sodeluje kot delegat Slovenije v posvetovalnem odboru za registre (ERAC) in v posvetovalnem odboru za pridobivanje organov in koordinacijo (OPCC). Na nacionalnem nivoju je član Razširjenega strokovnega kolegija za transplantacijsko dejavnost pri Ministrstvu za zdravje RS, med leti 2017 in 2021 pa je bil član Odbora za strokovno medicinska vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Kot vabljeni predavatelj sodeluje na strokovnih srečanjih in kongresih v Sloveniji in v tujini. Redno predava na intenzivnih tečajih za slovenske transplantacijske koordinatorje (TPM) in izobraževalnih tečajih za širšo strokovno javnost (ETPOD). Na mednarodnem nivoju sodeluje kot član ekipe učiteljev, ki pod okriljem španske organizacije TPM-DTI izvaja tečaje za bodoče transplantacijske koordinatorje po vsem svetu. Aktivno sodeluje tudi pri ozaveščanju široke javnosti o tej specifični medicinski dejavnosti.

Zaposleni

Namestnica direktorja

Prim. Danica Avsec, dr. med, svetnica
E-pošta: danica.avsec@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 61

Pomočnik direktorja za poslovne zadeve

Dr. Boštjan Kušar, mag. posl. in ekon. ved
E-pošta: bostjan.kusar@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 69

Strokovni sodelavec za informacijske zadeve in kakovost

Gorazd R. Čebulc, dr. vet. med.
E-pošta: gorazd.cebulc@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 62

Strokovna sodelavka in strokovna sekretarka

Barbara Uštar, univ. dipl. geog.
E-pošta: barbara.ustar@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 60

Urejevalec podatkov in registrov

Jože Jakovac, dipl. zdr.
E-pošta: joze.jakovac@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 61

Strokovna sodelavka za ekonomsko področje

Bojana Košiček Pergar, dipl. ekon.
E-pošta: bojana.kosicekpergar@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 67

Centralna transplantacijska koordinatorica

Polona Travnikar Pouh, dipl.m.s.; univ. dipl. org.
E-pošta: polona.tpouh@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 62

Strokovna sodelavka za komuniciranje in raziskovanje

Dr. Jana Šimenc, dipl. etnol. in kult. antrop.
E-pošta: jana.simenc@slovenija-transplant.si
Telefon: 01/ 300 68 60